Prijímateľ

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Partner

Ústav materiálového výskumu SAV

Realizácia projektu

máj 2010 - október 2013

Miesto realizácie projektu


Watsonova 47, Košice

Watsonova 45, Košice

Bulharská 2-6, Košice