INFRAŠTRUKTÚRA

1 | Vývoj technológie nanoštruktúrovaných masívnych supravodičov pre uchovávanie energie

2 | Vývoj biobatérie využivajúcej obnoviteľné biologické produkty

3 | Vývoj nových transformátorových ocelí modifikovaných nanočasticami

4 | Vývoj chladiaceho a izolačného média na báze magnetickej kvapaliny pre vysokovýkonové transformátory