KONTAKT

Ing. Pavel Diko, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice

tel.: ++421 55 792 2243
fax: ++421 55 633 6292

http://uef.saske.sk
http://nmte.saske.sk