CIEĽ PROJEKTU

Výskum a vývoj vybraných progresívnych materiálov, technológií a zariadeni pre získavanie a využívanie energie z alternatívnych zdrojov

Špecifické ciele projektu:

  1. Vývoj technológie nanoštruktúrovaných masívnych supravodičov pre uchovávanie energie
  2. Vývoj biobatérie využivajúcej obnoviteľné biologické produkty
  3. Vývoj nových transformátorových ocelí modifikovaných nanočasticami
  4. Vývoj chladiaceho a izolačného média na báze magnetickej kvapaliny pre vysokovýkonové transformátory